Afvalwater lozen

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel neem dan contact op met de gemeente.

  Afvalwater bedrijven lozen

  Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

  Huishoudelijk afvalwater lozen

  Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio.

  Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.

  Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Wat moet ik doen?

  U neemt contact op met de gemeente: de voorwaarden in de vergunning van het waterschap moeten worden afgestemd met de milieuvergunning of -melding die uw bedrijf eventueel heeft. De gemeente voert deze taak uit.

  Vergunning lozen afvalwater bedrijven

  Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)

  Vrijstelling lozen huishoudelijk afvalwater

  • U vraagt het waterschap/hoogheemraadschap of u een vrijstelling nodig hebt.
  • Daarna vraagt u zo nodig de vrijstelling aan. Geef hierbij aan hoe u uw huishoudelijk afvalwater wilt lozen.
 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  rijk
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  vergunning
 • Synoniemen

  Vergunning, toestemming voor lozen van afvalstoffen in de riolering vanuit een bedrijf of instelling; koelwater; spoelwater; vervuild water; verontreinigd water; lozing; slib; stoom; afvalstoffenverwerking; afvoer; storten; bedrijfsafvalwaterlozingontheffing; bedrijfsafvalwaterlozing; ontheffing van verbod; toestemming storten van rioolwater in bodem of oppervlaktewater; in rivier storten; in een meer dumpen; afvalwaterlozingontheffing;

  milieu

 • Contactpersonen

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

  Sjacky Vasseur
  telefoonnummer (0118) 555 462
  e-mail s.vasseur@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps