Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Samen met andere ondernemers kunt u een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

  Als de BIZ is opgericht, betalen de ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting die de activiteiten uitvoert. Alle ondernemers in de BIZ moeten de BIZ-bijdrage betalen. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde.

 • Hoe werkt het?

  De subsidie die de gemeente aan de BIZ-vereniging of -stichting geeft, is voor extra activiteiten die de gemeente niet zelf uitvoert. Bijvoorbeeld:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking
 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de BIZ-bijdrage automatisch via de OZB.

  Meer informatie vindt u op de site van het Ondernemersplein.

 • Hoe lang duurt het?

  U betaalt de BIZ-bijdrage zolang de BIZ bestaat. Een BIZ bestaat maximaal 5 jaar. Deze periode kan met maximaal 5 jaar worden verlengd.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  betaling
 • Synoniemen

  BIZ; BI-zone; bedrijveninvesteringszone; investeren in bedrijfsomgeving; veiligheid; bereikbaarheid; aantrekkelijkheid; winkelgebied; bedrijventerrein; ondernemers; BIZ-bijdrage; bedrijfsomgeving; OZB; onroerendezaakbelasting; heffing;

 • Contactpersonen

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps