Begraven of cremeren

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

 • Hoe werkt het?

  U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

  Begraven of cremeren na 6 werkdagen

  Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

  Begraven of cremeren binnen 36 uur

  Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

  Begraven op één van de dertien begraafplaatsen binnen de gemeente Veere kan alleen als de overledene een sociale of economische binding heeft met de gemeente.
  In de germeente Veere is het alleen mogelijk om de kosten voor het onderhoud af te kopen. Deze kosten zijn opgenomen in de legeskosten voor het begraven.

 • Wat moet ik doen?

  Aankoop van een graf

  U kunt zelf van te voren al een recht tot begraven kopen, maar u kunt dit ook te zijner tijd aan de nabestaanden of begrafenisondernemer over laten. U kunt voor maximaal twintig jaar aankopen. Daarna kunt u dit recht desgewenst telkens met tien jaar verlengen.

  Onderhoudskosten van een graf

  De onderhoudsrechten van twintig jaar zijn opgenomen in de kosten van het begraven.

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Verklaring van arts of lijkschouwer
 • Wat kost het?

  Kosten graf en bijbehorende kosten

  De kosten voor begraven € 1.918,00

  Voor begraven op buitengewone uren komt er
  10% bij.

  €    191,80

  Aankoop van een eigen graf
  (exclusief kosten voor begraven)
  € 1.127,00
  Aankoop voor 2 nieuw eigen graven
  geldt voor een periode van 20 jaar)
  € 2.255,00

                             

  Kosten urnengraf en bijbehorende kosten

  Aankoop van een eigen urnengraf
  (geldt voor een periode van 20 jaar)   
  €   336,25
  Verlenging voor een periode van 10 jaar €    171,10

  Voor het bijzetten van een asbus of urn:

  Op een graf € 1.918,00
  Op een urnengraf €    336,20
  In een graf € 1.918,00
  In een urnengraf €    672,50
  in een columbarium, bijzetting van maximaal
  2 asbussen voor een periode van 5 jaar  
  €      353,00
  in een columbarium, bijzetting van maximaal
  2 asbussen voor een periode van 10 jaar 
  €     706,00
  De tweede bijzetting in een graf of urnengraf €     336,20
  Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats
  zijn de kosten per asbus
  €    112,60
 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  verzoek
 • Synoniemen

  toestemming begraven; toestemming cremeren; begrafenis; crematie; graf; ter aarde bestellen; begraafplaatsen; uitvaart; bijzetten; kerkhof; begrafenisondernemer; begraafplaats; crematorium; uitvaartondernemer; overlijden; overleden; gestorven; dood; uitvaartdienst

 • Verwijzingen

 • Contactpersonen

  Afdeling Dienstverlening
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail uitvaart@veere.nl

 • Eigen kracht

 • Extra 2

 • Extra 3

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps