Bestemmingsplan bekijken

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken op het gemeentehuis of via Ruimtelijkeplannen.nl.

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

 • Hoe werkt het?

  Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

  Uiteraard zijn niet alleen de bouwmogelijkheden van belang, maar ook het toegestane gebruik.

 • Wat moet ik doen?

  Bekijk bestemmingsplannen via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

 • Aanvullende informatie

  Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen.
 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  overig
 • Synoniemen

  gemeentelijke plannen; structuurvisie; inzien bestemmingsplan; bestemmingsplan inzage; stedebouwkundig; stedenbouwkundig; stedebouw; structuurplan; stadsvernieuwing; bouwvoorschriften; mogen bouwen; stedelijke ontwikkeling; ruimtelijke ordening; gebruik van grond; landkaart; ruimtelijke plannen; inzage; inzien;

 • Contactpersonen

  Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps