Bezwaar maken

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet met het besluit eens bent.

 • Hoe werkt het?

  Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift hebt u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

  Wilt u bezwaar maken? In het besluit van de gemeente staat meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat hierin vermeld naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Let op! U moet een bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

  U kunt ook digitaal bezwaar maken. Dit kunt u doen via de knop bovenaan de pagina. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig. 

  Behandeling door de gemeente

  Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit vermeld staat. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift wordt dan voorgelegd aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar. Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Meer informatie over de commissie bezwaarschriften.

 • Wat moet ik doen?

  • Vraag voordat u bezwaar maakt eventueel het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
  • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende informatie:
   • uw naam en adres
   • de datum van uw bezwaar
   • om welk besluit het gaat
   • waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw handtekening
 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  rijk
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  bezwaar
 • Synoniemen

  bezwaar maken; protest indienen; klacht indienen; beroep aantekenen; in beroep gaan; beschikking; gemeentelijk besluit; bezwaar aantekenen; bezwaren; tegen zijn; verzetten; weerstand bieden; verweren; pleiten; bepleiten; pleitnota; argumenteren; argument; verweerschrift; hof; gerechtshof; Raad van State; Europese hof; rechter; rechten; ongelijk; oneens; onjuist; onzin; onwaar; onnodig; onzinnig; onbegrijpelijk; bezwaarschrift; beroepschrift

 • Contactpersonen

  de secretaris van de bezwarencommissie
  telefoonnummer (0118) 555 351
  e-mailadres bezwaar@veere.nl

  Natascha Wisse, contactpersoon van de bezwarencommissie
  telefoonnummer (0118) 555 339
  e-mailadres bezwaar@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps