Bouw en verbouwing, welstand

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit adviesteam beslist of uw bouwplan voldoet aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

  De eisen kunt u bekijken in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

  De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De eisen van welstand staan in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag een vooroverleg aan

  Indien u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing wilt realiseren, is het verstandig eerst zelf een schets te maken van wat u wilt bouwen en deze schets als een vooroverleg indienen. Het vooroverleg wordt dan voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De commissie geeft dan een principe-oordeel. Zo voorkomt u hoge architect kosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

  In de gemeente Veere vergadert het Team Ruimtelijke Kwaliteit éénmaal per drie weken.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.
 • Wat kost het?

  Een vooroverleg kost € 83,15.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  verklaring
 • Synoniemen

  bouwvergunnning, welstand, verbouwen, bouw, omgevingsvergunning

  welstandsadvies; bouw en verbouw welstandsadvies; beoordeling bouwvoorstel; welstandscommissie; welstandsaanvraag; principeaanvraag bouwvergunning; welstand; vooroverleg bouwen; contact met het bevoegd gezag; verbouwing; verbouwen

 • Contactpersonen

  Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps