Bouwstoffen op- of in de bodem toepassen

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen zijn regels gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit. Dit besluit is per 1 juli 2008 in werking getreden en vervangt daarmee het vorige Bouwstoffenbesluit. Het Besluit Bodemkwaliteit heeft tot doel om de kwaliteit van de bodem en het water te beschermen tegen verontreiniging uit steenachtige materialen, inclusief grond en baggerspecie.

 • Hoe werkt het?

  Primaire bouwstoffen

  Primaire bouwstoffen komen uit de natuur, zoals grond, grind, kalksteen en daaraan verwante producten.

  Secundaire bouwstoffen

  Secundaire bouwstoffen worden niet uit de natuur gewonnen. Deze materialen zijn (rest)producten die ontstaan bij productieprocessen of bij het slopen van oude werken. Voorbeelden zijn fosforslakken, bouw- en sloopafval, zeefzand, brekerzand en AVI bodemassen.

  Aanpassing bouwvoorschriften en bestekken

  Door het Besluit Bodemkwaliteit (hoofdstuk 3, bouwstoffen) zullen bouwvoorschriften en bestekken aangepast moeten zijn op de regels van het Besluit Bodemkwaliteit (hoofdstuk 3, bouwstoffen) en de bijbehorende wetgeving.

  Het Besluit Bodemkwaliteit (hoofdstuk 3, bouwstoffen) stelt voorschriften over het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen en grond in een werk.

  Wat valt niet onder de werking?

  • Het tijdelijk verplaatsen of wegnemen van bouwstoffen en deze vervolgens op of nabij dezelfde plaats terugbrengen.
  • Het toepassen van bouwstoffen binnen een gebouw.

  Toegepaste stoffen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • erkende kwaliteitsverklaring.
  • partijkeuring.
  • overige bewijsmiddelen.

  Digitaal melden van grondtoepassingen

  Alle toepassingen van hergebruik van grond, gebroken puin of zand op of in de bodem moet worden gemeld. U kunt dit gratis melden via de website van 't Zeeuws Bodemvenster.

 • Wat moet ik doen?

  U bent van plan grond- en/of bouwstoffen toe te passen.
  In een aantal gevallen moet u zich melden bij de gemeente.
  Dit doet u door dit meldingsformulier in te vullen.

 • Synoniemen

  bouwstoffenbesluit; bodemkwaliteit; bouwstoffen; bouwvoorschriften; bouwstoffenbesluit; zand; grind; puin; primaire grondstoffen; secundaire grondstoffen; Besluit Bodemkwaliteit

 • Contactpersonen

  Arvid Eijke
  telefoonnummer (0118) 555 439
  e-mailadres A.Eijke@veere.nl

  of

  Pascal Corbijn  (werkdagen maandag, dinsdag en woensdagochtend)
  telefoonnummer (0118) 555 282
  e-mailadres P.Corbijn@veere.nl

  of

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps