Demonstratie of protestactie houden

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Omdat de gemeente de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie moet handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig informeert over uw plannen.

 • Hoe werkt het?

  Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom tijdig met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer over voorzieningen zoals dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en eventueel gemotoriseerde begeleiding.

  Wanneer mag de gemeente een verbod opleggen?

  De gemeente mag een manifestatie alleen verbieden in de volgende gevallen:

  • U meldt de manifestatie niet op tijd bij de gemeente.
  • U verstrekt de vereiste gegevens niet op tijd.
  • Ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

  De inhoud van een manifestatie mag nooit de reden zijn voor een beperking of verbod.

 • Wat moet ik doen?

  Meld uw manifestatie bij de gemeente. Doe dit uiterlijk 48 uur voordat u de manifestatie houdt.

  De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de manifestatie. De gemeente kan uw manifestatie ook verbieden. Bent u het hier niet mee eens? U kunt dan bezwaar maken.

 • Wat moet ik meenemen?

  Geef de gemeente de volgende gegevens:

  • uw naam en adres
  • het doel van de manifestatie
  • de datum van de manifestatie
  • hoe laat de manifestatie start en hoe laat deze eindigt
  • de plaats en, voor zover van toepassing, de route
  • aantal betrokken personen
  • maatregelen die u als organisator neemt om een goed verloop van de bijeenkomst te bevorderen

 • Aanvullende informatie

  Grondrecht

  De vrijheid van betoging en vergadering is een grondwettelijk recht in Nederland. Enige voorwaarde is dat u de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers niet in gevaar brengt. Hierop moet de gemeente letten, vandaar dat u dit moet melden.

  Wat is een manifestatie?

  Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een manifestatie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  rijk
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  melding
 • Synoniemen

  Acties; optochten; manifestaties; meningsuiting; stille tocht; fakkeloptocht; protest; protestdemonstratie; staking; blokkade; weerstand; relletje; verzet; anti; verontwaardigd; opstand; revolutie; revolte; massaal; opinie; politiek; vrijheid; opwinding; agressie; kraken; ludiek; geweldloos; betoging- of demonstratievergunning

 • Verwijzingen

 • Contactpersonen

  Jeroen Viergever
  tel:efoonnummer (0118) 555 241
  e-mail gemeente@veere.nl

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

 • Eigen kracht

 • Extra 2

 • Extra 3

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps