Gladheid bestrijden

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  In de winterperiode komt het regelmatig voor dat wegen glad zijn door bevriezing, sneeuw of ijzel. In Zeeland werken Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland, Zeeland Seaports, de N.V. Westerscheldetunnel, de meeste Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen samen in de bestrijding van winterse gladheid. Het doel is de doorgaande wegen en fietspaden onder winterse omstandigheden zo veilig mogelijk te houden.

  Strooiroutes op Walcheren

  Bekijk de strooiroutes op Walcheren.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bestrijdt gladheid op doorgaande routes zoals busroutes, wijkontsluitingswegen en fietspaden. De routes naar de welzijnsgebouwen en huisartsen worden door onze medewerkers zo goed mogelijk begaanbaar gehouden.

  De wegen van Rijkswaterstaat, de N.V. Westerscheldetunnel en de provincie worden allemaal gestrooid. Het waterschap strooit alleen de doorgaande wegen en de fietsroutes.

  De waterschapswegen waarop gladheid wordt bestreden zijn:

  • Doorgaande plattelandswegen met vrijliggend fietspad;
  • Verbindingsroutes tussen kernen;
  • Routes waar het openbaar vervoer gebruikt van maakt;
  • Routes die zijn aangewezen voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • Schoolfietsroutes;
  • Plattelandswegen die geïsoleerde kernen en bedrijven ontsluiten;
  • Routes waar hulpdiensten gebruik van maken.
 • Wat moet ik doen?

  Primaire strooiroute

  De Zeeuwse overheden Zeeland Seaports en de N.V. Westerscheldetunnel hebben gezamenlijk de gladheidbestrijding aanbesteed. De uitvoering van de primaire gladheidbestrijding is volgens het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Dit houdt in dat bij gladheid de belangrijke doorgaande routes worden gestrooid.

  Gladheidbestrijding Waterschap

  Voor meer informatie over de routes die door het waterschap worden gestrooid klik op de volgende link https://scheldestromen.nl/gladheid. De wegbeheerders zetten bij hevige sneeuwval op de primaire routes extra strooiers en ook sneeuwschuivers in. Hiervoor worden dezelfde vastgestelde wegen bereden. Bij langdurige sneeuwval en in dringende gevallen is het mogelijk dat andere wegen, die niet in de strooiroutes zijn opgenomen, ook worden schoongemaakt.

  Secundaire strooiroute

  Als aanvulling op de primaire route wordt bij hevige sneeuwval een secundaire route sneeuwvrij gehouden door de gemeente. Het kan voorkomen dat door aanhoudende sneeuwval in combinatie met vorst de sneeuw niet meer kan worden verwijderd. Deze vorm van gladheid bestrijden we door zand te strooien waardoor het wegdek stroever wordt.

  Maatwerk

  De buitendienst van de gemeente houdt de hierna volgende objecten handmatig zo goed mogelijk sneeuwvrij:

  • bushaltes over de volledige lengte;
  • de kortste loopverbinding tussen huisartsenpraktijk en dichtsbijzijnde hoofdroute;
  • de kortste loopverbinding tussen WoZoCo, verzorgingstehuis en dichtsbijzijnde hoofdroute;
  • de kortste loopverbinding tussen de gemeentelijke gymzalen/verenigingsgebouwen en dichtsbijzijnde openbare weg.

  Naast het opruimen van sneeuw wordt het restant bestreden met strooizout.
  Hinderlijke hopen stuifsneeuw op bijvoorbeeld fiets- of voetpaden worden handmatig of, waar mogelijk, machinaal opgeruimd.

  Het Bastion en de ophaalbrug in Veere zijn kwetsbare plaatsen, hier staan zandkisten. Deze dienen voor plaatselijke gladheidbestrijding op hellingen.

  Verstrekken strooizout

  Aan het begin van het winterseizoen verstrekt de gemeente strooizout aan een aantal openbaar toegankelijke gebouwen als kerken, huisartsenpraktijken, verenigingsgebouwen, gymzalen en verzorgingstehuizen. Hiermee kunnen de beheerders op eigen terrein de gladheid tussen de openbare weg en de ingang van het gebouw bestrijden. Strooizout wordt ook afgeleverd bij de diverse brandweerkazernes en het gebouw van de KNRM.

  Er wordt geen zout of zand beschikbaar gesteld aan inwoners of bedrijven.

  Wat kunt u zelf doen

  De gemeente zorgt niet voor het schoonhouden van trottoirs. U kunt zelf zorgen voor uw eigen veiligheid en die van anderen door de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Als u dat zelf niet meer kunt, dan is wellicht één van uw buren bereid uw stoep sneeuw- en ijsvrij te houden.

  Let op!

  Als autoruiten ijsvrij gemaakt moeten worden, is de kans op gladheid groot.

  Ondanks de gladheidbestrijding vragen we weggebruikers tijdens winterse omstandigheden altijd voorzichtig te rijden. Een lage snelheid verkleint de kans op ernstige ongelukken aanzienlijk. Als er net is gestrooid, betekent het niet dat het gelijk veilig is. De werking van het wegenzout is pas optimaal als het door het verkeer vermengd is met sneeuw of ijs. Op fietspaden duurt het langer voordat het zout is ingewerkt.

 • Wat moet ik meenemen?

  Als u onder winterse omstandigheden met de auto op pad gaat is het verstandig extra warme kleding mee te nemen. Ook is het belangrijk een deken of plaid in uw auto te hebben.

 • Aanvullende informatie

  Hoe bestrijden de wegbeheerders de gladheid?

  De wegbeheerders bestrijden in principe de gladheid preventief. Bij sneeuwval wordt in combinatie met sneeuwruimen curatief zout gestrooid. Om te bepalen waar en wanneer gestrooid moet worden, gebruiken ze een uitgebreid gladheid meldsysteem. In de provincie Zeeland is op dertig locaties een meetpunt aangebracht. Hier wordt informatie verzameld over de te verwachten temperatuurdaling van het wegdek. In combinatie met de luchtvochtigheid en weerkundige informatie is vroegtijdig vast te stellen of er gladde wegen verwacht kunnen worden. Als blijkt dat er gestrooid moet worden, gaat er een seintje naar de locaties waar het zout ligt opgeslagen. De wegbeheerders komen dan direct in actie en sturen de strooiwagens op pad. Verspreid over Zeeland vertrekken zo’n zeventig strooicombinaties vanuit dertien steunpunten. De strooiactie kan op elk moment van de dag of nacht worden uitgevoerd. We gebruiken vochtig zout, dat aan het wegdek blijft plakken. Hierdoor kunnen we vooraf strooien. Een strooironde duurt circa drie à vier uur. Het zout moet eerst ingereden worden, voordat het effect heeft. De strooiwagens worden via een volgsysteem in de gaten gehouden. Zo kunnen we zien welke wegen worden gestrooid of al gestrooid zijn.

  De gladheidbestrijding en de inkoop van dooimiddelen is gezamenlijk aanbesteed door de samenwerkende Zeeuwse overheden, Zeeland Seaports en de N.V. Westerscheldetunnel. Het gladheidbestrijdingsmaterieel is eigendom van Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  waterschap
 • Resultaat

  overig
 • Synoniemen

  gladheidsbestrijding, gladheidbestrijding

  zout strooien; pekel strooien; sneeuw ruimen; ijsvrij maken; veilig over straat; benen breken; vallen; uitglijden; pekelen; vorstvrij maken; bevriezing; ijzel; gladheid; opvriezen; dooi; natte sneeuw; ijzelen; bevroren; kou; koude; sneeuwvrij maken; openbare werken; gemeentewerken; werf; gemeentewerf; zand; gemeente werf;

 • Contactpersonen

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

  Buiten kantoortijd wordt u na het bellen van het bovenstaande telefoonnummer automatisch doorverbonden met de piketdienst.

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps