Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Wilt u documenten van de gemeente hebben? Dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u opgevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het bedoeld is? Dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen.

  Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek

  Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

  Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

 • Hoe werkt het?

  In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • uw adresgegevens en uw handtekening
  • de vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
  • zo precies mogelijk beschrijven welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen
 • Wat moet ik doen?

  U dient het Who-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt hergebruiken.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

  Bezwaar maken

  Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Burgers en bedrijven kunnen via de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) een verzoek doen tot het geven van overheidsinformatie.

  Redenen om een verzoek af te wijzen

  Een verzoek om hergebruik van informatie moet in eerste instantie worden toegewezen. Het kan echter worden afgewezen. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens die niet zijn bedoeld voor hergebruik.

  Bepaalde onderwerpen zijn uitgezonderd van de wet hergebruik van overheidsinformatie:

  • informatie van publieke omroepen
  • informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • informatie van andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven
  • gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of insignes bevatten

  Voor musea en bibliotheken geldt bovendien dat zij hergebruik niet hoeven toe te staan als zij zelf de intellectuele eigendomsrechten hebben. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk een verzoek te weigeren als de staat van het document dat niet toelaat, omdat het te kwetsbaar is. Kwetsbaarheid is ook voor archieven een geldig argument om documenten niet voor hergebruik beschikbaar te stellen.

 • Wetgeving

 • Synoniemen

  verzoek om informatie; hergebruik; verzoek; informatieverstrekking; openbaarmaking; openbaar; openbaarheid; Who; overheidsinformatie; recht op informatie; gemeentebeleid; beleid; documenten; verstrekken van informatie; informatie; kwetsbaar; kwetsbaarheid; Wob

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps