Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Wilt u een kabel of leiding voor een nutsvoorziening aanleggen in de openbare ruimte? Dan heeft u instemming nodig van de gemeente Veere. Zonder graafvergunning mag u geen kabel of leiding aanbrengen.

 • Hoe werkt het?

  Per 1 juli 2016 is de gemeente Veere gestart met het digitale MOOR Platform® voor aanvragen en behandelen van vergunningen voor opbrekingen in de Openbare Ruimte.  

  De meldende partijen (netbeheerders, aannemers en andere grondroerders) zijn hierover al formeel geïnformeerd door de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG).

  Dit betekent dat per 1 juli 2016 de aanvragen voor vergunningen/instemmingen voor Kabels & Leidingen, digitaal via het MOOR Platform® afgehandeld worden via https://mijn.moorwerkt.nl/.

 • Wat kost het?

  Voor een graafvergunning voor het leggen van kabels en leidingen is leges verschuldigd. De hoogte van de leges voor 2021 zijn € 372,00 en per extra strekkende meter bodemsleuf voor bodemsleuven van 25 meter of meer € 1,21. Dit staat beschreven in hoofdstuk 17 Algemeen artikel 1.17.1 van de Legesverordening van de gemeente Veere.

  De gemeente Veere brengt kosten in rekening omdat u een voorziening treft op grondgebied van de gemeente. Hiervoor is de degeneratieregeling van toepassing.

  De gemeente Veere herstelt zelf de schades aan de (element)verhardingen. De gemeente Veere rekent de kosten van de herstelwerkzaamheden door aan de vergunninghouder.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  ZBO
 • Uitvoerder

 • Resultaat

  vergunning
 • Synoniemen

  Klic melding; graven in openbare grond; graven in gemeentegrond; kabels- en leidingenvergunning; Wet informatie-uitwisseling openbare netten; WION; graven;

  kabels en leidingen; algemene voorwaarden

 • Contactpersonen

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

 • Eigen kracht

 • Extra 2

 • Extra 3

 • Openbare documenten

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps