Kadastrale informatie

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

  • topografische gegevens,
  • landmeetkundige gegevens,
  • gegevens over beperkingen op onroerend goed en
  • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

  Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

  Klantenservice: 088-183 22 00

 • Hoe werkt het?

  U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • kadastraal bericht
  • hypothecair bericht
  • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
  • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
  • woningrapport

  Klantenservice: 088-183 22 00

 • Wat moet ik doen?

  • Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen.
  • Als u twijfelt over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren, dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond. Vraag een kadastrale kaart aan via het Kadaster.
  • Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.

  Houdt u er rekening mee dat u voor het verstrekken van kadastrale informatie een vergoeding moet betalen.

  Klantenservice: 088-183 22 00

 • Aanvullende informatie

  De gemeente, het Kadaster en andere particuliere en overheidsdiensten verzorgen de landmetingen. Voor de vaststelling van de oppervlakte van een perceel is de inmeting door het Kadaster bepalend. De gemeente (of het Kadaster in opdracht van de gemeente) meet ook de zogenaamde ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, en vermeldt deze op een kaart.

  Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over hoogte en oppervlakte van grond of gebouwen. Maar ook gegevens uit metingen over bomen, kabels en leidingen en erfgrenzen. De gemeente gebruikt deze gegevens bij het maken van bestemmingsplannen.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  ZBO
 • Uitvoerder

 • Resultaat

  overig
 • Synoniemen

  eigendomsgegevens; meetgegevens; informatie over pand of bouwkavel; afmetingen van grond; bouwjaar van een pand; grondeigenaar; erfgrens; erfscheiding; erfafscheiding; tuingrens; tuinscheiding; kadastrale gegevens kopie; beperkingsgegevens; cartografische gegevens; luchtfoto’s; terreinverkenning; ondergrondse netten; WION; WKPB; Klic; grondroerder, netbeheerder; BAG; bestemmingsplan, ruimtelijk plan; structuurvisie; vastgoed; topografie; verstrekken van digitale bestanden; afgifte kaartmateriaal; eigendomsgrenzen; tuinscheiding; tuingrens; erfscheiding; erfgrens; kadastrale gegevens kopie; kadastrale kaart;

 • Contactpersonen

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps