Nederlander worden door naturalisatie

Luister met BrowseAloudLees voor
  • Wat is het?

    Woont u langer dan vijf jaar in Nederland of woont u drie jaar of langer samen met een Nederlander en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. U heeft vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

    Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

  • Hoe werkt het?

    Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

    Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

  • Wat moet ik doen?

    • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
    • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
    • U betaalt de kosten.
    • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
    • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

    Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

  • Wat moet ik meenemen?

    • uw verblijfsvergunning
    • uw geldige paspoort
    • uw geboorteakte
    • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

    Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

    • huwelijksakte
    • akte van geregistreerd partnerschap
    • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

    Let op!

    • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
    • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.
  • Wat kost het?

    Naturalisatie kost in 2022 voor één persoon € 945,00. Een gezamenlijk verzoek voor een echtpaar kost € 1.206,00.

    Meenaturaliserende minderjarige kinderen betalen € 139,00 per kind.

    Verzoek door staatloze of vergunning asiel € 703,00.

    Verzoek door staatloze of vergunning asiel, samen met partner € 965,00.

  • Hoe lang duurt het?

    Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

    Bezwaar maken

    Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

  • Aanvullende informatie

    Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

    Hierdoor kunt u staatloos worden.

  • Wetgeving

  • Bevoegd gezag

    rijk
  • Uitvoerder

    gemeente
  • Resultaat

    verklaring
  • Synoniemen

    verklaring nationaliteit; verklaring van afstand; optieverklaring; naturalisatieprocedure; Nederlanderschap; nationaliteit wijzigen; nederlander worden; hollander worden; Hollander; nationaliteit overnemen; afzweren; naturaliseren; Nederlandse nationaliteit;

  • Verwijzingen

  • Contactpersonen

    Paulina Temmar
    telefoonnummer (0118) 555 251
    e-mail pmg.temmar@veere.nl

  • Eigen kracht

  • Extra 2

  • Extra 3

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps