Sluitingsuur strandpaviljoens, ontheffing

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Ontheffing sluitingsuur strandpaviljoens aanvragen 

  Voor de strandpaviljoens geldt een sluitingstijd van 01.00 uur. De exploitanten kunnen per jaar maximaal twaalf ontheffingen van het sluitingsuur aanvragen tot uiterlijk 02.00 uur.

 • Hoe werkt het?

  Het verzoek voor ontheffing van het sluitingsuur wordt getoetst aan de volgende criteria:

  1. voldoet het bedrijf aan de wettelijke eisen;
  2. houdt de exploitant zich aan de sluitingstijden;
  3. hebben eerder verleende ontheffingen geleid tot overlast (geluidsoverlast, vandalisme, overmatig drankgebruik) veroorzaakt door de bezoekers van het strandpaviljoen.

  Wanneer men niet voldoet aan één van bovenstaande criteria komt de exploitant hetzelfde kalenderjaar niet meer in aanmerking voor een ontheffing van het sluitingsuur en worden de voor dat kalenderjaar verleende ontheffingen ingetrokken.

  Voorschriften ontheffing sluitingsuur

  Ter voorkoming dat de horecabezoekers gelijktijdig buiten komen en om de hiermee verband houdende overlast te voorkomen, worden aan de te verlenen ontheffing voorschriften verbonden. Deze voorschriften luiden als volgt:

  • aanwijzingen van de politie en/of gemeente moet u onmiddellijk opvolgen;
  • u moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente of derden door het gebruikmaken van deze ontheffing schade lijden.
 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag om ontheffing moet minimaal 1 werkdag van te voren worden ingediend.

 • Wat moet ik meenemen?

  • naam en adres horecabedrijf;
  • datum en tijdsduur gewenste ontheffing;
  • soort activiteit.

  Regelgeving

  Algemene Plaatselijke Verordening

 • Wat kost het?

  De leges bedragen per aanvraag € 35,25. U mag de ontheffing voor meerdere dagen tegelijk aanvragen.

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  ontheffing
 • Synoniemen

  openingstijden; horecabedrijf langer open; strandpaviljoens; tijdelijke openingstijden;

 • Verwijzingen

 • Contactpersonen

  Mirjam Janse
  telefoonnummer (0118) 555 412
  e-mailadres MG.Janse@veere.nl

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

  Sandra Reijnhoudt
  telefoonnummer (0118) 555 409
  e-mailadres SMG.Reijnhoudt@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps