Tweede woningen

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Een tweede woning in de gemeente Veere
  Een tweede woning, wat is dat eigenlijk? Wat mag er wel en wat niet? Een tweede woning is een woning waarin de eigenaar niet permanent woont. De eigenaar woont ergens anders. Tweede woningen worden vooral gebruikt in de zomerperiode en tijdens vakanties.

  Doel van het tweede woningbeleid
  De vraag naar tweede woningen is groot; Veere is een aantrekkelijke gemeente om te recreëren. De gemeente wil er met het tweede woningbeleid voor zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor permanente bewoning. Door woningen te blijven behouden, zorgen we er voor dat  de basisvoorzieningen en leefbaarheid in de dorpskernen behouden blijft en verbetert.

  Tweede woningbeleid, de regels
  Als er toestemming is voor een tweede woning door een vergunning of het bestemmingsplan, dan mag een tweede woning alleen door de eigenaar zelf gebruikt worden. Het is niet toegestaan een tweede woning recreatief te verhuren of beschikbaar te stellen aan derden. De regels van het tweede woningbeleid staan in de Huisvestingsverordening tweede woningen Veere 2019.

  Werkingsgebied huisvestingsverordening
  Wilt u weten of een tweede woning mogelijk is op een bepaald adres? Onderaan deze pagina staat een link naar kaarten met het werkingsgebied per dorpskern. Het werkingsgebied is het gebied waarvoor de Huisvestingsverordening tweede woningen geldt. Valt een adres binnen het werkingsgebied? Dan is het meestal niet mogelijk om hier een tweede woning te hebben.

  Let op
  Het is de eigenaar van een woonruimte binnen het werkingsgebied van de huisvestingsverordening verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders deze woonruimte te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken als tweede woning.

  Tijdelijke vergunning gebruik tweede woning aanvragen

  Valt een adres buiten het werkingsgebied? Dan is het belangrijk dat u nakijkt wat het geldende bestemmingsplan is op dat adres. Op een bestemming ‘Agrarisch’ mag u over het algemeen niet wonen als u geen agrarisch bedrijf uitoefent. Bestemmingplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

  Tot slot
  Een tweede woning is iets anders dan een recreatiewoning of een zomerwoning. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over het gebruik van een woning. Wij helpen u graag.

 • Synoniemen

  wonen, gebruik woning, zomerhuis, zomerwoning, leefbaarheid

 • Contactpersonen

  Monique Portier-de Rooij
  telefoonnummer (0118) 555 416
  e-mailadres M.Portier-deRooij@veere.nl

  of

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

 • Openbare documenten

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps