Woonwagen, standplaats

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  In de gemeente zijn standplaatsen ingericht voor het plaatsen van woonwagens. Of u in aanmerking komt voor een eigen standplaats hangt af van de beschikbare plaatsen en van aanvullende criteria.

  U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen of bewonen van een woonwagen en/of als het bestemmingsplan woonwagens niet toelaat.

 • Hoe werkt het?

  Voor de Woningwet zijn woonwagens gelijkwaardig aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals:

  • Een nieuwe standplaats moet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en telefoon.
  • Om het overslaan van brand tegen te gaan, moeten woonwagens 5 meter uit elkaar staan.
  • Er mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen in de woonwagen.
 • Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met de gemeente voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de inrichting van een woonwagenstandplaats of het plaatsen van een woonwagen.
  • Wilt u in aanmerking komen voor een standplaats? Schijf u dan in bij de gemeente of bij een woningcorporatie die woonwagens verhuurt.
  • Wilt u een standplaats in gebruik nemen, dan hebt u een woonvergunning en eventueel een huisvestingsvergunning nodig. Ook deze vraagt u aan bij de gemeente.
 • Aanvullende informatie

  Een woonwagen is een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen verplaatsbaar is. Een standplaats is een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen waarop voorzieningen aanwezig zijn die u kunt aansluiten op het leidingnet van openbare nutsbedrijven, andere instellingen of de gemeente.

  Voor woonwagens die op grond van de toenmalige Woonwagenwet geplaatst zijn voor 1 oktober 1992 kan een uitzondering gelden. In bepaalde gevallen hebt u dan geen omgevingsvergunning nodig voor het verbouwen of verplaatsen van de woonwagen.

  Tip: Informeer bij de gemeente, vóórdat u een standplaats overneemt, of u een woonvergunning (en eventueel ook een huisvestingsvergunning) nodig hebt en of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  vergunning
 • Synoniemen

  toewijzing standplaats woonwagencentrum; toestemming aan woonwagenbewoner tot het gebruik van een standplaats op woonwagencentrum; woonwagenstandplaats; woonwagenkamp; sta-caravan; stacaravan; kampbewoners; mobilhome;

 • Contactpersonen

  Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mail cpb@veere.nl

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps